Địa Chỉ Các Tổ Chức Quốc Tế

Đây là danh sách địa chỉ  các tổ chức trên Thế giới mà chúng ta cần khi muốn gửi các thỉnh nguyện thư để giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam và cho công cuộc "Vì một Việt Nam  Dân Chủ Tự Do" ... Dĩ nhiên nó sẽ không phải là toàn bộ tất cả ... Nếu quý vị còn thấy thiếu sót địa chỉ nào xin ghi lại vào phần ý kiến đóng góp phía dưới trang hay email về địa chỉ HienTinhVietNam@gmail.com


Địa chỉ email của những cơ quan quốc tế để gửi thư :

admi-us@aiusa.org, aimember@aiusa.org, aiusama@iusa.com, ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr, apsc.dept@asean.org, ascc.dept@asean.org, asie@rsf.org, bdiets@cpj.org, bizday@nytimes.com, brcthai@gmail.com, cat@englishpen.org, cathy.mccann@pen-internationalpen.org, Cathy.mccam@internationalpen.org.uk, cevex@infomaniak.cp, comment@whitehouse.gov, communications@uscirf.gov, contact@aihuuluatkhoa.com, Delegation-vietnam@eeas.europa.eu, ean@ft.com, eas@ft.com, ec.president@consilium.europa.eu, editor@nytimes.com, edit.features@wsj.com, emb.hanoi@mfa.no, ergas@webcreatif.ch, exec-director@eurochamvn.org, executive-editor@nytimes.com, executive-geoff.morris@dfat.gov.au, foreign@nytimes.com, foreign@washpost.com, geoff.morris@dfat.gov.au, greenbiz@eurochamvn.org, han@minbuza.nl, hanoiac@state.gov, hcmcinfo@state.gov , hochi@international.gc.ca, hrwpress@hrw.org, humanresources@freedomhouse.org, iba@int-bar.org, info@ap.org, info@asf.be , info@asfcanada.ca, info@asf-italia.it , info@cpj.org, info@freedomhouse.org, info@ituc-csi.org, info@internationalpen.org.uk, info@lwob.org, InfoDesk@ohchr.org, info-hcm@eurochamvn.org, info-hn@eurochamvn.org, ipf@ipfeurope.com, jim.newton@latimes.com, krikorian@internationalpublishers.org, letters@newsweek.com, letters@nytimes.com, letters@time.com, lilly.nguyen@mail.house.gov, maciej.popowski@europarl.europa.eu, managing-editor@nytimes.com, mearp@cpj.org, media@imf.org, member@int-bar.org, metro@nytimes.com, national@nytimes.com, news-tips@nytimes.com, nytnews@nytimes.com, oia@observatoire-avocats.org, o.mgr@eurochamvn.org, otp.informationdesk@icc-cpi.int, p.e.n.lugano@ticino.com, piotr.nowinakonopka@europarl.europa.eu, president@whitehouse.gov, press@freedomhouse.org, press@uschamber.com, public.info@concilium.europa.eu, publicaffairs@imf.org, rights@agenceglobal.com, rsf@rsf.org, sanomat.han@formin.fi, sara.whyatt@internationalpen.org.uk, services@eurochamvn.org, sontung@cox.net, sports@nytimes.com, supporter@amnesty.org.au, thearts@nytimes.com, uiacentre@uianet.org, uscongenhcmc@state.gov, veubf@eurochamvn.org, vietnamese@bbc.co.uk, vietweb@rfa.org, vnhrnet@vietnamhumanrights.net, washington@nytimes.com, webmestre@amnesty.fr, wgad@ohchr.org, wsj.ltrs@wsj.com, yourpicsvietnamese@bbc.co.ukCác forms trên mạng để điền thư :
Tổ chức phi chính phủ Freedom Now của Mỹ
Chủ Tịch Quốc Hội Hoa kỳ
Đoàn Luật sư Quốc tế IBA (International Bar Asssociation)
CNN News Tips
U.S. Department of State
VOA

DANH SÁCH VATICAN, LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC DÂN CHỦ ,
 LIÊN HIỆP QUỐC, LIÊN HIỆP CHÂU ÂU,TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ,
LUẬT SƯ KHÔNG RANH GIỚI , TỔ CHỨC BẢO VỆ NHÂN QUYỀN, BẢO VỆ TỰ DO TÔN GIÀO, ÂN XÁ QUỐC TẾ , KÝ GIẢ KHÔNG BIÊN GIỚI,
 VĂN BÚT QUỐC TẾ, HỘI HỒNG THẬP TỰ…

VATICAN

EMINENCE POPE BENEDICT XVI
CITE DU VATICAN
ETAT DE LA CITE VATICAN
Email  : benedictXVI@vatican.va

SECRETARY CARDINAL       Email : vatico26@relstat-segstat.va

PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE
PcJustPax@JustPeace.va

ARCHEVEQUE DE PARIS FRANCEĐÚC TỔNG GÍAM MỤC TORONTO (Canada)


Most Rev. THOMAS COLLINS
ARCHBISHOP OF TORONTO
1155 Youge Street, Ontardo M4T1W2
Tel. (416) 934 – 0606                                 Fax : (416) 934 - 3452

HOA KỲ

Mr. BARACK OBAMA
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
WHITE HOUSE
1600 PENSYVANIA AVE NVV
WASHINTON, DC 20006  (USA)    Email : comment@whitehouse.gov

Mr. JOE BIDEN
VICE PRESIDENT OF U.S.A.
WHITE HOUSE
1600 PENSYVANIA AVE NVV
WASHINTON, DC 20006 (USA)
Tel. 202 – 456 – 111           Fax. 202 – 456 -2461 Email : vicepresident@whitehouse.gov
Robert C. Byrd – U.S Senate President Pro Tempore
Harry Reid – Major Leader - Democrate
- Rep. Christopher  SMITH
2373 Rayburn House Office Building
Tel. 202 – 225 – 3765     Fax. 202 – 225 – 7765
- U.S. Representative Ed ROYCE – 40TH District of California-   District office : 1110E. Chapman Ave, Suite 207-ORANGE, CA 92866 USA – Tel. (714)744-4130 Fax. (714) 744-4056      - WASHINGTON DC Office : 2185 Rayburn House Office Building, WASHINGTON, DC 20515 USA – Tél. (202) 225-4111 – Fax.(202) 226-0335 – Website : http://www.royce.house.gov                 
. Rep. CAO QUANG ÁNH           Tel (202) 225 - 6636     Fax (202) 225 - 1988
. Rep. ILEANA ROS-LEHTINEN   Tel (202) 225 - 3931    Fax (202) 225 - 5620
. Rep. CHISTOPHER SMITH       Tel (202) 225 - 3765     Fax (202) 225 -7765
. Rep. FRANK WOLF                 Tel (202) 225 - 3156     Fax (202) 225 - 0437
. Rep. LORETTA SANCHEZ        Tel (202) 225 - 2965     Fax (202) 225 - 5859

. Senator SAM BROWNBACK  Tel (202) 224 - 6521   Fax (202) 228 - 1265
. Senator JOHN CORNYN         Tel (512) 494 - 8535   Email : info@johncornyn.com
. Senator RICHARD BURR         Tel (202) 224 - 3154   Fax (202) 228 - 2981
- Assemblyman Jose SOLORO – Po Box 26063, Santa Ana, CA 92799 USA – Website : http://www.josesolorio.com/contact.php

Mitch McConnell :  Minority Leader -Republican

Mrs. Hillary  RODHAM CLINTON
Secretary of State
US Department of State
2201 C Street  NW Washington DC 20520
U.S.A.
M. Kurt CAMPELL
Assistant Secretary of State
M. David SHEAR
U.S. Ambassador to the Socialist Republic of Vietnam 

United States Citizen Services
Rose Garden Building – Second Floor,

170 Ngoc Khanh St., Hanoi, Viet Nam.
Telephone: (84-4) 3850-5000    ext. 6133 or 6103   Email: acshanoi@state.gov

M. LE THANH AN
GENERAL CONSULATE OF THE UNITED STATE HO CHI MINH CITY
4 DAI LO LE DUAN, Q1, TP HO CHI MINH (VIETNAM)
Tel.(84-8) 3520- 4200   Fax. (84-8) 3520 4235   Email : hcmcinfo@state.gov


CỘNG HÒA PHÁP :

Monsieur Nicolas SARKOSY
Président de la République Française
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
750058 PARIS (France)
Email : webmestere@elysee.fr                      Site : http//elysee.fr/ecrire

Monsieur Gérard LARCHER
Président du Sénat
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06                    Email : g.larcher@senat.fr

Monsieur Bernard ACCOYER
Président de l’Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP                  Email : president@assemblee-nationale.fr

Madame Michèle ALLIOT-MARIE
Ministre des Affaires Etrangères et Européennes
37 Quai d’Orsay
75700 Paris 07                                      Website : France Diplomatie

Monsieur Jean-François GIRAULT
Ambassadeur de France
En République Socialiste du VietNam
57 TRAN Hung Dao
HA-NOI (R.S. VIETNAM)         Email : ambafrance-hanoi@diplomatie.gov.fr

VƯƠNG QUỐC BỈ (BELGIQUE)

Quốc Vương :


Sa Majesté  ALBERT II

Roi des Belges

Palais Royal

1000 Bruxelles (Belgique)


Chủ Tịch Thượng Viện:

Monsieur Armand DE DECKER
Président du Sénat
Palais de la Nation,
Rue de la Loi 8,
1009 Bruxelles (Belgique)
 E-mail : president@senate.be      Tél. 02 501 76 58        Fax. 02 501 7587

 Chủ Tịch Hạ Viện:

Monsieur Patrick DEWAEL
Président de la Chambre des Représentants
Rue de Louvain 13
1000 Bruxelles (Belgique)    Email : PRI@lachambre.be            Tel. 02/549 81 11

Thủ Tướng:

Monsieur Yves LETERME
Premier Ministre
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles (Belgique)
Email : info@premier.fed.be         Tél. 32 (0) 2501 0211        Fax : 32 (0) 2217 3328

Phó Thủ Tướng  kiêm Tổng  Trưởng Ngọai Giao:

Monsieur Steven VANACKERE
Vice Premier Ministre
Ministre des Affaires Etrangères et des Réformes Institutionnelle
Rues des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles (Belgique)
Email : cab.ae@diplobel.fed.be   Tél :  02/501 8591        Fax :  02/501 3213

Bộ Trưởng Tư Pháp:

Monsieur Stefaan De Clerck
Ministre de la Justice
Boulevard de Waterloo115
1000 Bruxelles (Belgique)
stefaan.declerck@just.fgov.be     Tél. 02/542 8011            Fax : 02542 8000

BURKINA FASO


Monsieur LAURANT GNAGBO
Président du BURKINA FASO
BURKINA FASO                               Email : info@presidence.bf

GIA NẢ ĐẠI

 
 1.- Thượng Viện
 
L’Honorable NOEL A. KINSELLA , Président du Sénat du Canada
 Sénat du Canada
Ottawa , Ontario . Canada
K1A  0A4                                        Courriel : info@parl.gc.ca
 
 The Honourable NOEL A. KINSELLA , Speaker of The Senate of Canada
 Senate of Canada
Ottawa , Ontario , Canada
K1A 0A4                                               Email : info@ parl.gc.ca
 
2.- Hạ Viện
 
L’Honorable PETER MILLIKEN , Président de la Chambre des Communes du Canada
 Chambre des Communes
Ottawa , Ontario , Canada
K1A 0A6
  
The Honourable PETER MILLIKEN , Speaker of The House of Commons of Canada
House of Commons
Ottawa , Ontario , Canada
K1A 0A6
 
 3.- Thủ Tướng
 
Le Très Honorable  STEPHEN HARPER
Premier Ministre du Canada
80 , rue Wellington
Ottawa , Ontario , Canada
K1A 0A2                                    Courriel : pm@pm.gc.ca 
 
The Right Honourable STEPHEN HARPER
Prime Minister of Canada
80 , Wellington street
Ottawa , Ontario , Canada
K1A 0A2                              Email : pm@pm.gc.ca

4.- Bộ Ngoại Giao

L’Honorable LAWRENCE CANNON
Ministre des Affaires Étrangères du Canada
125 ,  Promenade Sussex
Ottawa , Ontario , Canada
K1A  0G2

ANH QUỐC


NỮ HOÀNG :

HER MAJESTY QUEEN ELISABETH II
QUEEN OF THE UNITED KINGDOM
BEURKING PALACE
LONDON – ENGLAND SW 1A 1AA (UNITED KINGDOM)

THỦ TƯỚNG

The Rt Hon David CAMERON MP
Prime Minister of the United Kingdom
10 DOWNING ST
LONDON, ENGLAND (UNITED KINGDOM)
Fax. 020 7925 0918                   http://www.number10.gov.uk

ÚC ĐẠI LỢI


The Hon Julia GILLARD MP
Prime Minister of Australia Parliament House
CANBERA ACT 2600 (AUSTRALIA)                Email : info@pm.gov.au

Senator HUMPRIES :     Email : senator.humphries@aph.gov.au

The Hon. Kevin RUDD M.P
Minister for FOREGN AFFAIRS
PO Box 6022 – Parliament House – CANBERRA ACT 2600 (AUSTRALIA)
Tél.  (02) 6277 7500     Fax (02) 6273 4112   Email : Kevin.ruddMP@aph.au

Các Vị Thượng Nghị sỉ Úc :
-  Mr. Ian Matxwell BRITZA M.P       Email : ian.britza@mp.wa.gov.au
- Mr. Luke SIMPKINS M.P                  Email : luke.simpkins.mp@aph.gov.au
- Mr. Bernie RIPOLL  M.P.                  Email : bernie.ripoll.mp@aph.gov.au
- Mr. Chris HAYES M.P                       Email : chris.hayes.mp@aph.gov.au
- Mr. Kelvin THOMSON M.P              Email : Kelvin.Thomson.MP@aph.gov.au
- Senator Gary HUPPHRIES                Email : senator.humphries@aph.gov.au

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC


Dr NORBERT LAMMET

Präsident des DEUTSCHEND BULDESTAGES
DEUSTCHLER BUNDESTAG
Olatz der Republik 1
11011 BERLIN (R.F.A.)
Email : mail@bundestag.de             Tél. + 49 (0) 30 2270

Dr ANGELA MERKEL
Bundeskanzlerin der
BUNDESREGIERUN DEUTSCHLAND (R.F.A.)
Site : http://bundersregierung.de/webs/Breg/DE/service/Kontakt/kontakt.htm/

Y PHA NHO (Espagne)

SA MAJESTE JUAN CARLOS Ier
ROI D’ESPAGNE
Palais Royal
MADRID (Espagne)

Mr. JAVIER ROJO
Président du Sénat
SENADO EN ESPAGNOL
MADRID (Espagne)                                  Site : http//www.senado.es

Mr. JOSE BONO MARTINEZ
Speaker of the Congress
CONGREESO DE LOS DISPUTADOS EN ESPAGNOL
MADRID (Espagne)  Email : webmaster@congresso.es  Site : http://www.congreso.es

Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO
Président du Gouvernement Espagnol
Presidente del Gobierno de Espana
MADRID (Espagne)                         http://www.la-monclod.es/contactos.htm

Mr. MIGUEL ANGEL MORATINOS CUYAUBE
Ministre des Affaires Etrangeres et de la Coopération
Ministerio de Asuntos Exteriors y de Cooperation en Espagnol
MADRID (Espagne)

Mr. MARIANO FERNANDEZ BERMEJO
Ministre de la Justice
Ministerio de Justicia de Espana
MADRID (Espagne)

THỤY SỈ (BỘ NGOẠI GIAO)

Mme MICHELINE CALMY-REY
Ministre des Affaires Etrangères Suisse
Palais Fédéral
CH -3003 BERNE (SUISSE)
Tel. +41 31 322 21 11        Fax +41 31 324 90 47

Giám Đốc Sư Vụ Nhân Quyền Á Đông (THỤY SỈ)
-       Mme ANNA Mattei
     Email : anna.mattei@eda.admi.ch

LIEN HIỆP QUỐC


Mr BAN KI-MOON
SECRETARY GENERAL
UNITED NATIONS 1ST AVE 1 44 THST
NEW YORK, NY 10017 (U.S.A).         Site : http://www.un.org/fr/contactus/index.asp

HUMAN RIGHTS COUNCIL
THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS
PALAIS WILSON
52 RUE DES PAQUIS
CH-1201
GENEVA (SWITZERLAND)
Tel : + 41 22 917 9220                             Email : InfoDesk@ohchr.org


ỦY BAN ĐẶC TRÁCH  CHỐNG GIAM GIỮ VÔ CỚ CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

ARBITRARY DETENTION c% OFFICE OF THE HIGH COMMISSION FOR HUMAIN RIGHTS UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA
8 – 14 Avenue de la Paix
1211 GENEVA 10 (SWITZERLAND)
Fax : + 41 22 9179006                                  Email : wgad@ohchr.org

SERVICE D’APPUI
HCDH – UNOG
1211 Genève 10 (SUISSE)
Tel : (4122) 917 90 11      Email : 1503@ohchr.org

PHÁI ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC
PERMANENT MISSION OF VIETNAM TO THE UNITED NATIONS
PLAZA-SUITE 435, NEW YORK
NY 10017 USA

HAUT COMMISSAIRES DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES (UNHCR)
CH-1211 – Case Postale 2500   - CH 1211 Genève 2 Dépôt (Suisse)

LIÊN HIỆP  CHÂU  ÂU  VÀ QUỐC HỘI ÂU CHÂU

Mr. JERZY BUZEK
President of the Europeen Parliament
Ave Président Robert Schuman
67000 STRASBOURG (France)
Tél. Bruxelles : + 3 2 2 28 46013               Tél. Strasbourg : + 33 3 88 1 73 273

 

Mr. HERMAN VAN ROMPUY

President of The Europeen Council

Conseil de l’Union Européenne
B-1048 BRUXELLES (Belgique)
Tél. (32-2) 2 816 111       Fax. : (32-2) 281 6934

PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH CHÂU  ÂU TẠI VIỆT-NAM
DELEGATION OF THE EUROPEEN UNION IN VIETNAM
17th – 18th floor, Pacific Palace Office Building
83B LY THUONG KIET – HA NOI (VIETNAM) Tel. 844 3941 0099


.

Mr. PIERRE DE BOISSEU

Sécrétaire Général
du Conseil de l’Union Européenne
rue de la Loi , 175
B-1048 BRUXELLES (Belgique)
Tél. + 32 (0) 2 2 81 56 50             Fax. + 32 (0) 2 2 81 49 77

Mr. THOR BJORN JAGLAND
Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe

Mme MAUDEBOER BUQUICCHO
Secrétaire Générale Adjointe
du Conseil de l’Europe

TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ :

Mr. PRESIDENT
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
PALAIS DE LA PAIX
CAREGIEPLEINER 2
2517 KJ LA HAYE (PAYS BAS)
Email : webmaster@icj-cij.org         Tel. +31 0 70 302 23 23         Fax. +31 0 70 364 99 28

Mr. Luis MORENO-OCAMPO
Prosecutor of the International Criminal Court
Po Box 19519
2500CM, THE HAGUE (THE NETHERLANDS)  Tel. +31 70515 8555

TÒA ÁN HÌNH SỰ ARGENTINE


Mr. PRESIDENT
ARGENTINE FEDERAL AND CRIMINAL COURT
AV LEANDRO NICEFORO ALEM 693
CIVDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINE)    Tél. (0) 11 45 15 0050

TÒA ÁN HÌNH SỰ ESPAGNE


Mr. PRESIDENT
SPANISH CRIMINAL COURT
S/C MINISTERIO DE JUSTICIA
REVELDES REGISTRO CENTRALDENADOS YC/SAN BERNADO 45
28071 MADRID(ESPAGNE)

LUẬT SƯ KHÔNG BIÊN GIỚI :

AVOCATS SANS FRONTIERES ASBL BELGIQUE

Rue de Namur 72 - 1000 BRUXELLES ( BELGIQUE)

Email. info@asf.be                Tel. + 32 2 223 36 54               Fax + 32 2 223 36 14

AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCE
8 rue du Prieuré - 31000 TOULOUSE

AVOCATS SANS FRONTIERES CANADA
825, rue Saint-Joseph Est – bureau 320
QUEBEC G1K 3C8 (CANADA)
Tel. +1 418  907  2607       Email : info@asfcanada.ca

AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF) ITALIE
Via Tacito, 50 - 00193 ROMA (RM)
Tel +39 0668809600       Fax +39 06688214863    Email : info@asf-italia.it

LAWYERS WITHOUT BORDERS USA
750 MAIN STREET - HARTFORD, CT 0613 USA

LUẬT SƯ HOA KỲ :
- Mr. Ray JOBE                             Email : rayjobe@gmail.com

LUẬT SƯ CANADA :
-Mr. Alain OUELLET
2533, rue Centre - Suite 101
MONTRAL – QUEBEC (CANADA)
Tel. (514) 933 – 8432                  Fax (514) 933-4381


ADVOKATER UTAN GRANSER SUEDEN
Riddargaten 16
11451 STOCKHOLM (SUEDEN)                Email : info@advokaterutangraser.se

ADVOCATEN ZOWDER GREENSEN NEDERLAND
Postbus 3269
1001 AB AMSTERDAM (NEDERLAND)

LUẬT SƯ MỶ GỐC VIỆT-NAM :
Ls Philip Phuoc-Xuan NGUYEN
888 S. GREENVILLE AVE – RICHARDSON, TX 75081 U.S.A.  Tel +1 (972) 644-4900

HỘI ÁI HỬU LUẬT KHOA VIỆT NAM TẠI HOA KỲ:

HỘI ÂN XÁ QUÔC TẾ

AMNESTY INTERNATIONAL

1 EASTON STREET
LONDON - WC1 X ODW ( ROYAUME UNI )
Tél. +44 20 741 35 500                              Fax. +44 20 795 61 157

AMNESTY INTERNATIONAL AUSTRALIA
Locket Bag23 - Broadway NSW 2007 (AUSTRALIA)
Tel. 1300 300 920        Fax. 02 8396 7663   Email :supporter@amnesty.org.au

AMNESTY INTERNATIONAL France
72 -76 Bld de la Violete 75940 Paris Cedex 19 (France)
Tel. (33) 01 53 38 65 65    Fax. (33) 01 53 38 55 00    Email : webmestre@amnesty.fr

AMNESTY INTERNATIONAL U.S.A.
5 Penna Plaza – 16th floor New York NY 10001 USA

LIÊN MINH BÀI TRỪ NÔ LỆ MỚI Ở Á CHÂU :

CAMSA (COALITION TO ABOLISH MODERN DAY SLAVERY IN ASIA)
CAMSA  c/o BPSOS
6066 Leesburg Pike, Suite 100 - Falls Church VA 22041 – USA
Phone:  (703) 538-2190      Fax: (703) 538-2191   E-mail: CAMSA@bpsos.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site: http://www.camsa-coalition.org
Blog: http://vietnameseworkersabroad.wordpress.com


FREEDOM HOUSE

1031 CONNECTICUT AVE.N.W.FLOORS 6
WASHINTON D.C. 20036 (U.S.A.)
Tel. 202 296 5101              Fax. 202 293 2840 Email : info@freedomhouse.org

HUMAN RIGHTS WATCH

350 FIFTH AVENUE. 34 th FLOOR
NEW YORK, NY 10118 – 3299 (U.S.A.)

- Mr. Romanda St. MATHIEW-DANIEL
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION HUMAN RIGHTS INSTITUTE (IBAHRI)
PRESS OFFICE – 10TH FLOOR
1 Ste PHEN Street – LONDON W1T  1AT (UNITES KINGDOM)
Direct line : +44 (0) 20 7691 6837    Main office : +44 (0) 20 7691 6868
Website : www.ibanet.org

 

HUMAN TIGHTS FIRST :

President Michael POSNER
HUMAN RIGHTS FIRST - 333 SEVENT AVENUE