Lịch trình hội luận hằng tuần

 • Chương trình "Nói với Tuổi trẻ Việt Nam"


Đảm trách bởi chị Diễm Hương (cựu xướng ngôn viên đài VOA.)
Lịch trình: mỗi thứ ba hằng tuần. Vào lúc 9:00 AM Cali - 12:00 AM New York - 18:00 Paris - 23:00 Việt Nam - Chương trình với thời gian 2 tiếng đồng hồ.

 • Chương trình “Bùi Tín và Quốc Nội”
Với nhà báo tự do Bùi Tín
Lịch trình: mỗi Chúa nhật hằng tuần. Vào lúc 7:00 AM Cali – 10:00 AM New York – 16:00 Paris – 22:00 Việt Nam - Chương trình với thời gian 2 tiếng đồng hồ.


 • Chương trình "Thời Sự tổng quát"


Đảm trách bởi chị Diễm Hương (cựu xướng ngôn viên đài VOA.)
Lịch trình: mỗi thứ năm hằng tuần. Vào lúc 9:00 AM Cali - 12:00 PM New York - 18:00 Paris - 23:00 Việt Nam - Chương trình với thời gian 2 tiếng đồng hồ. • Chương trình "On air với đài Radio Tiếng Nước Tôi"

Hội luận Thời sự hằng tuầnLịch trình: Mỗi thứ bẩy hằng tuần. Vào lúc 7:30 AM Cali - 10:30 AM New York - 16:30 Paris - 22:30 Việt Nam - Chương trình với thời gian 1 tiếng 30 phút.
Chương trình "Việt Nam một thuở - Giòng Sử Việt"


Với diễn giả: Dr. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ


Lịch trình: mỗi chúa nhật đầu tháng. Vào lúc 10:00 AM Cali - 1:00 PM New York - 19:00 giờ Paris - 24:00 giờ Việt Nam (Chương trình hội thảo trong thời gian 2 tiếng đồng hồ).

Chương trình “Nhân văn Việt tộc”

Với diễn giả: Nhóm nghiên cứu Việt học

Lịch trình: Vào mỗi thứ tư đầu tháng lúc 7:00 AM Cali – 10:00 AM New York – 16:00 giờ Paris – 22:00 giờ Việt Nam (Chương trình hội thảo trong thời gian 3 tiếng đồng hồ).

 

Chương trình "Văn hóa Tiên Rồng - Minh triết Việt"


Với diễn giả Gs. Đinh Khang Hoạt


Lịch trình: mỗi thứ sáu vào tuần thứ II và thứ IV trong tháng. Vào lúc 9:00 AM Cali - 12:00 AM New York - 18:00 giờ Paris - 23:00 giờ Việt Nam (Chương trình hội thảo trong thời gian 2 tiếng đồng hồ).
******************************

Với diễn giả Mr. Nguyễn Việt Nho


Lịch trình: Chương trình này đã kết thúc khóa học
 • Thứ sáu 11.05.2012: Việt Nho hay Kinh Dịch của Tầu hay của Ta ? - Kinh dịch là gì ?
 • Thứ sáu 18.05.2012: Kinh dịch: 4 cơ cấu hình thành .
 • Thứ sáu 25.05.2012: Các cơ cấu hình thành Việt Dịch.
 • Thứ sáu 15.06.2012: Nguồn gốc, cơ cấu của Việt Dịch - Áp dụng của Việt Dịch.
 • Thứ sáu 22.06.2012: Áp dụng của Việt Dịch.
 • Thứ sáu 29.06.2012: Áp dụng của Việt Dịch (tiếp theo).
 • Thứ sáu 06.07.2012: Việt Dịch áp dụng vào Tôn giáo hay là khả năng hóa giải mâu thuẫn và hòa đồng Tôn giáo của Việt giáo hay Lương giáo
 • Thứ sáu 13.07.2012: Áp dụng của Việt Dịch vào Tôn giáo - Đạo thờ cúng ông bà.
 • Thứ sáu 20.07.2012: Áp dụng của Việt Dịch vào Khoa học.
 • Thứ sáu 27.07.2012: Tổng kết khóa tìm hiểu về Việt Dịch