Nội quy

Thursday, September 01, 2011

Bản Nội Quy, Bản Hướng Dẫn Làm MC & Thông Báo

Bản Nội Quy Của Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vâ'n Hiện Tình Việt Nam
1) Thành Lập: Chúng tôi gồm những anh chị em tâm huyê't cùng đâ't nước, luôn ưu tư cùng tiền đồ Tổ Quô'c dân tộc đã cùng nhau thành lập Diễn đàn Hội Luận Phỏng Vâ'n Hiện Tình Việt Nam để góp tay chuyển tải tin tức thông tin trung thực cho đồng bào Quô'c Nội.
2) Mục Đích:
a) Vạch trần tội ác Nhà Nước VC và Đảng Cộng Sản Việt Nam.
           b) Hỗ trợ các tổ chức bạn cũng như những nhà đấu tranh dân chủ trong công cuộc đấu tranh       đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam, thuc hiên ca'c Buôi Hôi Luân, Phong Vâ'n, Truyên Âm tù quô'c nôi, hai ngoai do ca'c tô chu'c dâ'u tranh và dang phai' quô'c gia yêu câu hoac duoc Ban Phong Vâ'n và Ban Diêu Hành DD moi dê'n tham gia.
3) Chủ Trương:
a) Không đánh phá các ca' nhân, tổ chức đấu tranh bạn, các diễn đàn bạn, và không đả kích các tôn giáo
b) Diễn đàn có quyền quyên tiền đóng rơom xanh trong vòng mỗi 3 tháng và cũng có thể quyên tiền giúp đỡ các nhà dân chủ đấu tranh trong nước nếu thấy cần thiết qua sự đồng ý của Ban Chấp Hành.
c) Nhẹ nhàng nhưng quyết liệt với CS. Nhẹ nhàng có nghĩa là chúng ta coi VC như 1 người khách, 1 người bạn. Quyết liệt là phản đối quyết liệt tư tưởng CS của họ.
d) Tranh luận và text chat lịch sự trong DD, tránh chửi bới, text chat đả phá người cầm mic.
e) Các nick có tính cách nhục mạ, co' ti'nh ca'ch de doa chatters quô'c nôi nhu CAND, anninh, Công An P34, CSVN muôn nam, v.v.... dêu phai bị tiễn ra khỏi DD.
4) Tổ Chức:
a) Owner: người mang ll CHINH NGHIA ll, Ban Diêu Hành cua DD se bao gôm tâ't ca ca'c OPS và SUPER ADMIN. Ban Châp Hành gôm ca'c SUPER ADMIN, Owner Room là 1 trong ca'c Super ADMIN
b) SUPER ADMIN: có nhiệm vụ giúp đỡ owner và các ops trong việc điều hành diễn đàn.
c) Ops: điều hành diễn đàn, được giúp đỡ và hướng dẫn bởi các Super Admin và Owner.
d) Tuyển chọn một op mới cần được có sự đồng ý bởi 3 super admin và xin thông báo cho owner Room.
5) Sinh Hoạt:
a) Mỗi đầu tháng sẽ có 1 cuộc họp op vào 0g gio VN , ngày đầu Chu Nhât của tháng đó, và chủ room sẽ email hoac PM nhắc nhở.
b) Trong cuộc họp các thành viên không được phép thâu âm, truyền âm... , ai vi phạm sẽ bị lấy lại cái op.
c) Những thành viên vắng mặt trên 3 tháng coi như không còn sinh hoạt, sẽ bị lấy lại op, trừ một vài trường hợp đặc biệt hoặc có thông báo trước.
d) Nếu Op vi phạm nội quy của DD, sẽ bị cảnh cáo 2 lần bởi biểu quyết của qúa bán trong các cuộc họp ops và chủ room, lần thứ 3 vi phạm sẽ bị tháo.
e) Các op khi vào diễn đàn phải mang op.
            f) Mỗi op có 2 nicks là tối đa.
            g) Khi đã làm op diễn đàn, không được làm op diễn đàn khác ngoai trù truong hop thông ba'o truo'c cho DD và noi' ro ly' do.
6) Thay đổi hay thêm bớt những điều trên cần có sự đồng ý qúa bán của Ban Chấp Hành : Ban Châ'p Hành gôm ca'c SUPER ADMIN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản Hướng Dẫn Làm MC Của Diễn Đàn Hôi Luân Phong Vân Hiên Tinh VN

Điều 1)
MC có toàn quyền quyết định trong việc điều hành diễn đàn như quyết định thời gian phát biểu cho các chatters giơ tay. Thông thường mỗi chatter có 8 phút trình bày, khi qúa đông thì từ 5 đến 7 phút, vài ba chatters giơ tay thì mỗi chatter có thể được từ 10 phút đến 15 phút. Thường khi chatter chấm dứt sự phát biểu thì MC có khoảng tôi' da 3 phút để cho ý kiến, nhưng nên nhớ đôi khi có những trường hợp đặc biệt MC có quyền kéo dài thời gian, nhưng không nên qúa lạm dụng sẽ làm các chatters giơ tay chán nản. MC là nguoi co' quyê't dinh MUTE, UNMUTE, BOUNCE, UNBOUNCE dôi' voi' nhung Nick gio tay, không 1 OP nào bên duo'i duoc quyên hành xu dôi' voi' ca'c Nick dang gio tay ngoai trù sau khi PM và Whisper cho MC mà MC không tra loi vi va'ng mat truo'c ma'y.
Điều 2)
Các op khi có mặt tại DD nên hỗ trợ MC canh phòng những giòng text chat đi ngược chủ trương của DD. Thí dụ nhũng giòng text chat có tính cách nhục mạ các chatters khác, những text chat chửi bới, vô giáo dục cần được cảnh cáo trước khi mute hoặc tiễn ra khỏi DD.
Điều 3)
Các op khi muốn mute người cầm mic, cần xin phép MC. Nên nhớ, các op không được quyền mute và tiễn những người đang giơ tay ra khỏi diễn đàn.
Điều 4)
Các op cần add nicks tất cả các op khác để có thể liên lạc với nhau .
Điều 5)
Mỗi ngày là một ngày mới, không cần ghim những chatters đã vi phạm trong qúa khứ, nên vẫn phải cảnh cảo các chatters vi phạm trước khi mute hoặc tiễn ra khỏi DD. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm nhiều lần ca'c super admin co' quyên nhô't. Thoi han nhô't tôi' da là 1 tha'ng, môi dâu tha'ng Owner Room se tha tù 1 lân. Nhung truong hop kha'c, super admin nào nhô't thi chi co'super admin do' duoc quyên tha ra. Xin không dâm chân nhau
Điều 6)
Thời gian mute thường là 5 phút, gia giảm tùy theo sự sự vâng phục của chatters, nhưng không nên mute qúa lâu.MC co' quyên UNMUTE cho ca'c NICKS bi MUTE boi ca'c ops khac sau 10 phu't ngoai trù co' su yêu câu dac biêt . Tuy nhiên, MC vân là nguoi co' quyê't dinh sau cùng.
Điều 7)
Các op có quyền unmute cho các chatters sau 5 phút sau khi Whisper thông ba'o cho ca'c ops kha'c biê't. Op nào nhốt thì op đó thả ra, op khác chỉ có thể xin, không được tự động thả.
Điều 8)
Các op không nên dùng nick tàu ngầm, và các op khi vào DD nên đeo op, khi các op giơ tay phát biểu được xem như là 1 chatter phát biểu.
Điều 9)
Khi vào DD không có người giơ tay, các op nên giơ tay đặt câu hỏi với MC để chúng ta có thể tạo dựng lại sự sinh động cho DD.
Điều 10)
MC có quyền đưa ra chủ đề mình muốn, miễn không đi ngược lại chủ trương của DD.
Điều 11)
Mục đích Bản Hướng Dẫn này được đặt ra để cho các op dễ dàng trong việc điều hành. Những điều khoản trong đây thường không có tính cách bó buộc, nhưng chung chung là các op đều đồng ý như thế.
Tuy nhiên vâ'n dê tu nguyên làm op là 1 tinh thân phuc vu, do vây Ban Nôi Quy và Huong Dân trên dây chi là 1 mâu muc dê DD co' thê tiê'n triên 1 ca'ch tô't dep. Hay nhâ't vân là su cam thông giua ca'c anh chi em ops voi' nhau, co' cam thông thi su công ta'c cua moi nguoi moi' lâu dài, bên vung và phung su 1 ca'ch huu hiêu cho công cuôc dâ'u tranh giai thê DCSVN.

Diễn đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam

2 nhận xét:

 1. Nguyen Thieu Minh14:16 10 tháng 10, 2011

  Bán Nước!

  Bán nước, phường đạo tặc,
  Buôn dân, lũ côn đồ.
  Bao năm qua Tiên Tổ
  Gìn giử mãnh cơ đồ.
  Nay cộng nô hại dân,
  Còn đem biển và đất,
  Dâng bè lũ Bắc kinh.

  Chút tình quê còn lại,
  Xin mọi người góp tay,
  Dành lại mãnh giang sơn,
  Đem về cho quê Mẹ.
  Mãi mãi và trường tồn,
  Đất Tổ vẫn muôn năm,
  Ngàn đời cho dân Viêt.

  Nguyễn Thiều Minh
  USA 10 năm 2011

  Nhân xem video clip "Bán nước, bán nước..."
  trên Youtube về một thanh niên tại Vũng Tàu đã hiên ngang, cười ngạo nghễ, lên tiếng chống lại bọn tà quyền cộng phỉ buôn dân, bán nước và làm tay sai cho cộng đãng Bắc kinh.


  http://youtu.be/r9Tc1_8muxY

  (nhấn nút CTRL và click vào link để coi rõ phim, rất hiếm có ).

  Trả lờiXóa
 2. ai viet noi quy nay va co the hien dung chua coi lai di an noi va lam nhu CS
  dung la tao lao

  Trả lờiXóa