Audio Phỏng vấn - Hội luận

Trong những nỗ lực góp một bàn tay để các tiếng nói trong Quốc nội đủ mọi thành phần: chiến sĩ Dân chủ, đấu tranh cho Tự do Tôn giáo, Dân oan v.v... Diễn đàn đã thực hiện trong thời gian qua nhiều chương trình phỏng vấn cũng như các buổi hội luận.

Các Audio này được lưu giữ thường xuyên trên web site TIẾNG NÓI QUỐC NỘI , hầu giúp cho quý vị tải về (download) cũng như toàn quyền phổ biến rộng rãi. Sự phổ biến rộng rãi của quý vị sẽ giúp cho công cuộc đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và giải thể đảng cộng sản Việt Nam sớm đến thành công.

Kính gởi đến quý vị lời chào quyết thắng!

- Ban điều hành diễn đàn -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét