Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Lá cờ VN và biểu ngữ tại bên ngoài tư gia VN tai Chula Vista -San Diego. Chủ nhân biểu ngữ muốn góp phần hổ trợ cho Tự Do cho VN.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét