Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Truyền thông Mỹ bình luận về Hồ Chí Minh là một tên giết người khủng khiếp trong Thế Kỷ 20

Truyền thông Mỹ bình luận về Hồ Chí Minh là một tên giết người khủng khiếp trong Thế Kỷ 20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét