Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

VIDEO: EM BÉ TÂY TẠNG ĐÃ NHỊN CƠM NGỒI THIỀN, CẦU NGUYỆN CHO ANH ĐIẾU CÀY ĐƯỢC BÌNH AN VÀ NHẮN NHỦ ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM SỰ THƯƠNG ĐAU MÀ DÂN TỘC TÂY TẠNG ĐÃ GÁNH CHỊU DƯỚI BÀN TAY TÀN BẠO CỦA TRUNG QUỐC.

Em bé Tây Tạng đã nhịn cơm ngồi thiền, cầu nguyện cho anh Điếu Cày được bình an và nhắn nhủ đến người Việt Nam sự thương đau mà dân tộc Tây Tạng đà gánh chịu dưới bàn tay tàn bạo của Trung Cộng.

Nguồn: Thuy Trang FB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét