Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Mẹ của bé Phương Uyên gửi đơn tố cáo, kêu cứu khẩn cấp


Thưa các bạn sinh viên! Ngày 31/12/2012 vừa qua, Ban đại diện Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo có nhận được Đơn Kêu Cứu của Mẹ bạn sinh viên Phương Uyên với nội dung trình bày sự thật và xin được sự nâng đỡ về tinh thần. Bạn Phương Uyên là một sinh viên yêu nước và đã có những hành động chống lại sự xâm lược của Trung Quốc nên đang bị bắt giữ...
Xin được gửi tới các bạn sinh viên nội dung Đơn Kêu Cứu:
Nguồn :XuânVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét