Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Truyền đơn chống giặc Tầu và tham nhũng


Vài hình ảnh:

Nguồn :TTYN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét