Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Tin đầu năm Quý Tỵ (2013) từ Saigon

Tên thành phố Saigon đã trở lại trên con dấu nhà Bưu Điện vào đầu năm 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét