Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

VIDEO: ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG CẢNH BÁO VỀ GÓP Ý SỬA HIẾN PHÁP


VTV Thời sự 19h: Chỉ đạo lấy ý kiến cho dự thảo Hiến pháp tại Vĩnh Phúc, TBT Nguyễn Phú Trọng
bắt đầu mở màn cho chiến dịch "kết tội", không cần quan tâm tới tuyên bố của ông Phan Trung Lý từ ban đầu rằng "không có vùng cấm":
"… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống còn gì nữa! Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham  gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là cái gì? …"

Có người bình: Chắc ông chỉ nói vậy thôi, là "khối anh sợ", chứ nếu làm căng lên, các đảng viên "chịu hổng nổi", tạo ra phong trào trả thẻ rầm rộ thì ...! .
  

Chương trình Thời sự 19h ngày 25.2.2013 cũng có phỏng vấn Ông Nguyễn Viết Thông, PGS.TS Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận trung ương về đảng và hiến pháp.  Như một học trò tiểu học, ông cắm đầu đọc tài liệu để "trả bài" cho BTV Quang Minh. 

Nguồn :NXD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét