Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG VỀ VIỆC CẤM ĐOÁN VIẾNG LIỆT SĨTướng Nguyễn Trọng Vĩnh:
'Lẽ ra nhà nước phải tưởng niệm 17/2'
BBC Việt ngữ - Cập nhật: 16:32 GMT - chủ nhật, 17 tháng 2, 2013 

Nguồn :BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét