Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Tạ Phong Tần người phụ nữ can đảm 2013

Xem đoạn 28:33 - 19:51 để cùng Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Ngoại Trưởng HK John Kerry, Bộ Ngoại Giao và cộng đồng quốc tế vinh danh Blogger Tạ Phong Tần cho giải International Women of Courage Award (Giải Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới).

"For her dedication to continually demanding a better government for her people, for her willingness to take risks for her beliefs, and for her life experience and skills as a writer that serve as an inspiration to women in Vietnam, Ta Phong Tan is a 2013 woman of courage." - U.S. Sec. Kerry

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét