Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến thăm nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa

March 07, 2013 Chiều nay, ngày 7 tháng 3 năm 2013, một phái đòan thuộc Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến thăm nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa . Phái đoàn do ông TLS Lê Thành Ân dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên có sự kiện quan trọng này kể từ khi Hoa Kỳ thiết lập bang giao với Việt Nam dưới chế độ CS.. Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc viếng thăm này1 nhận xét: