Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Hoa Sứ nở hình ảnh cờ VNCH‏

Hoa Sứ nở hình ảnh cờ VNCH. Ảnh do anh NTV chụp lúc sau 11AM ngày 17-9-2012 tại nhà người bạn ở Houston, Texas bằng máy Canon 60D. Ảnh thật 100% không chỉnh sửa (Thân hữu nào biết về kỹ thuật ảnh Digital có thể kiểm chứng đúng 100%)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét