Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Thông Cáo Báo Chí Khẩn Cấp


Thông Cáo Báo Chí Khẩn Cấp của ông Phil Robertson, Phó Giám Đốc Phòng Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch

HRW - Thông Cáo Báo Chí Khn Cp công Phil Robertson, Phó GiáĐc Phòng Á Châu ca t chc nhân quyn Human Rights Watch


"Ch 1 ngày sau khi giáng bán tù dài lê thê lên 3 thành viên ca Câu Lc B Nhà Báo T Do, chiến dch "K C" hung tn ca [nhà nước] Vit Nam chng li các nhà vđng cho quyn t do ngôn lun li tiếp tc ln ti, ném thêm người vào tù vì nhng hành đng mà chng bao gi đáng gi là ti hình s. Chính s bt dung v quyn t do ngôn lun ca nhà nước Vit Nam đáng đem ra xét x ít là ngang hàng vi các anh Đu Văn Dương, Trn HĐc, và Chu Mnh Sơn, 3 thanh niên công giáo ti Vinh (thuc tnh Ngh An). H đã kháng li bnán dành cho h theo điu 88 lut hình s v ti "tuyên truyn chng nhà nước". Tòán gim bán ca anh Chu Mnh Sơn bt 6 tháng, nhưng t chi gim các bán ca 2 người kia. Cái gi là "ti" mà h b bt và kếán ch là tán phát các t rơi kêu gi dân chúng ty chay các cuc bu c quc hi gian di ti Vit Nam. Điu này cho thy nhà nước [Vit Nam] đng rt xa các nguyên tc cơ bn ca cơ chế dân ch, như quyđược t quyếđnh có tham gia hay ty chay mt cuc bu c."Dkin:Các bán, do đóđược lit kê như sau: Đu Văn Dương 3,5 năm tù và 1,5 năm qun chế; Trn HĐc 3 năm và 3 tháng tù vi 1 năm qun chế; Chu Mnh Sơn 2, 5 năm (gim t 3 năm) tù và 1 năm qun chế.Các dữ kiện khác từ các thông cáo báo chí trước đây của Human Rights Watch về trường hợp này có đặt tại điạ chỉ: http://www.hrw.org/news/2012/05/22/vietnam-free-catholic-activists Nhà cầm quyền bắt Đậu Văn Dương, 24 tuổi, sinh viên thuộc Đại học Du lịch và thương mại tỉnh Nghệ An, và người anh em họ Trần Hữu Đức, 24 tuổi, sinh viên thuộc Đại học Kỹ Thuật Đức Việt tỉnh Nghệ An, vào ngày 2/8/2011. Ngày hôm sau, nhà cầm quyền bắt Chu Mạnh Sơn, 23 tuổi, sinh viên Đại học Y Khoa Vinh.Tại buổi xử sơ thẩm ngày 24/5, Toà Án Nhân Dân tỉnh Nghệ An kết án Đậu Văn Dương 42 tháng tù và 18 tháng quản chế; Trần Hữu Đức 39 tháng tù và 12 tháng quản chế; và Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và 12 tháng quản chế. Bên ngoài toà, ngày 24/5, thân nhân, bạn bè, và những người ủng hộ các bị cáo đã tụ họp với băng rôn tuyên bố "con tôi vô ti", "anh tôi vô ti", "cháu tôi vô ti", v.v... Ghi chú về thanh niên thứ 4 là Hoàng Phong, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Kỹ Thuật và Giáo Dục Vinh, bị bắt ngày 29/12, cũng bị xử tại buổi sơ thẩm. Anh bị kết án ngày 24/5 với bản án 24 tháng tù treo và 12 tháng quản chế. Hoàng Phong quyết định không kháng án.

Bản tiếng anh: Quote attributable to Phil Robertson, Deputy Director, Asia Division, Human Rights Watch 
"A day after delivering long prison terms to the three leaders of the "Club for Free Journalists", Vietnam's abusive 'Big Brother' campaign against free speech rights activists just keeps rolling along, slamming more people into prison for actions that should have never been considered crimes. The Vietnam government's intolerance for free expression was on trial just as much as Dau Van Duong, Tran Huu Duc, and Chu Manh Son, the three Catholic youths in Vinh (Nghe An province) who were appealing their conviction under article 88 of the criminal code for 'propaganda against the state.' The court reduced Chu Manh Son's sentence by six months, but refused to order any reduction in the sentences of the other two. Their so-called "crime" for which they were arrested and convicted was distributing pamphlets urging people to boycott Vietnam's sham parliamentary elections – showing just how far the government is from basic principles of democracy like the right to decide whether to participate in an election or boycott it." 

Background information: Thus the prison terms are as follows: Dau Van Duong: 3.5 years, followed by 1.5 years on probation with restrictions on movement; Tran Huu Duc: 3 years and 3 months, followed by 1 year on probation with restrictions on movement; Chu Manh Son 2.5 years (reduced from 3 years) followed by 1 year on probation with restrictions on movement. Background from Human Rights Watch's previous press release on the case is available here: http://www.hrw.org/news/2012/05/22/vietnam-free-catholic-activists Authorities arrested Dau Van Duong, 24, a student at the Nghe An Trading and Tourism Vocational College, and his cousin Tran Huu Duc, 24, a student at the Vietnam-German Vocational Technical College of Nghe An, on August 2, 2011. The next day, authorities arrested Chu Manh Son, 23, a student from the Vinh Medical University. At the first-instance trial on May 24, the People's Court of Nghe An convicted Dau Van Duong to 42 months, followed by 18 months on probation; Tran Huu Duc to 39 months, followed by 12 months on probation; and Chu Manh Son to 36 months, followed by 12 months on probation. Outside the court on May 24, family members, friends and supporters of the defendants gathered with banners stating "my child is innocent" "my brother is innocent" "my nephew is innocent," etc. Note that a fourth youth, Hoang Phong, 25, a recent graduate from the Vinh University of Technology Education, was arrested on December 29, was among those originally tried. He was sentenced on May 24 to 24 months on suspended sentence, followed by 12 months on probation, and Hoang Phong decided not to appeal. In the past, before their arrests, these four activists had participated in volunteer activities, including encouraging women not to have abortions, donating blood, and volunteering to help orphans and victims of natural disasters.

Nguồn :

HRW gởi trực tiếp cho thanhnienconggiao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét