Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười, Siu A Nem và Siu Phạm bị cảnh sát Thái bắt giữ 28-11-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét