Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

THÔNG BÁO SỐ 2 của chiến dịch "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói":


- Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12, 2012: Biểu Tình, Tọa Kháng và Tuyệt Thực 24 Giờ vì Nhân Quyền Việt Nam
- Thứ Hai, ngày 10 tháng 12, 2012: Cuộc Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ vì Các Nhà Đấu Tranh Nhân Trong Nước.


XIN PHỔ BIẾN
Ngày 14 tháng 11, 2012 

THÔNG BÁO SỐ 2 

Biểu Tình, Tọa Kháng và Tuyệt Thực Trước Tòa Đại Sứ CSVN tại Washington D.C. và Cuộc Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012 

Kêu gọi đồng hương khắp nơi cùng nhau đoàn kết thành 
“Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” 
lên án nhà cầm quyền CSVN chà đạp nhân quyền 

Kính thưa quý đồng hương, quý hội đoàn, tổ chức, chính đảng, và quý cơ quan truyền thông bạn: 

Chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”, với chỉ tiêu là 100,000 chữ ký từ đồng bào trong và ngoài nước vì nhân quyền cho Việt Nam nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền, đến ngày hôm nay đã vượt trên 80,000! Mục đích thỉnh nguyện thư là gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các Quốc Gia Tự Do kêu gọi sự quan tâm và can thiệp của quốc tế trước tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. 

Để đánh dấu Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012 và nói lên sức mạnh của “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”, SBTN và các đoàn thể sẽ tổ chức 2 sinh hoạt đấu tranh tại Washington D.C. như sau: 

 1. Biểu Tình, Tọa Kháng và Tuyệt Thực 24 Giờ vì Nhân Quyền Việt Nam 
 • Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12, 2012 lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: biểu tình, tuần hành. 
 • Từ 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 đến 12 giờ trưa, Chủ Nhựt, ngày 9 tháng 12, 2012: tọa kháng, tuyệt thực 24 giờ 
 • Địa điểm: Tòa Đại Sứ CSVN (cũng là nơi cư ngụ của quan chức CSVN) tại Washington D.C. 
 • Chương trình với sự tham gia của nhiều phái đoàn người Việt đến từ khắp nơi Hoa Kỳ; phát biểu và tâm tình của các nhà đấu tranh trong nước, các vị lãnh đạo trong cộng đồng, giới trẻ; văn nghệ đấu tranh; và cuộc tuyệt thực 24 giờ của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị đại diện trong cộng đồng, giới trẻ và nhạc sĩ Trúc Hồ. 
 

TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI Human Rights for Vietnam – Nhân Quyền Cho Việt Nam democracyforvietnam.net ● SBTN.tv ● fb.com/TrieuConTimMotTiengNoi 
 

 2. Cuộc Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ vì Các Nhà Đấu Tranh Nhân Trong Nước 
 
 • Thứ Hai, ngày 10 tháng 12, 2012 (Ngày Quốc Tế Nhân Quyền) lúc 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

 • Địa điểm: Quốc Hội Hoa Kỳ và các văn phòng làm việc. 

 • Chương trình gồm các buổi gặp gỡ giữa nhiều phái đoàn cộng đồng người Việt đến từ khắp nơi Hoa Kỳ và các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội. 

Đài SBTN cùng với các hội đoàn, cơ quan truyền thông, tha thiết kêu gọi đồng hương khắp nơi cùng tham gia vào chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” qua hai sinh hoạt cụ thể trên để phản đối các bản án phi lý gần đây, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân, đã được công nhận trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết. 

Chúng tôi cũng kêu gọi sự hợp tác của tất cả các cơ quan truyền thông, báo chí, hội đoàn, tổ chức để cùng tham gia và quảng bá phong trào này. 

Xin quý đồng hương khắp nơi trong và ngoài nước tiếp tục ký tên vào thỉnh nguyện thư tại www.DemocracyForVietnam.net. 

Hãy vì Quê Hương và Đồng bào, cùng nhau hành động vì Nhân Quyền Việt Nam! 

Trân trọng 
SBTN, cùng với sự tham gia và hỗ trợ từ: 
Human Rights For VN PAC 
Tổ Chức Dân Chủ Nhân Dân 
Đảng Việt Tân 
Đài Truyền Hình SBTN 
Đài Truyền Hình SET 
Đài Truyền Hình VHN 
Trung Tâm Băng Nhạc Asia 
Đài Radio Bolsa / Radio San Jose 
Đài Radio Tiếng Nước Tôi San Diego, Sacramento, Atlanta, Austin, Kansas City, Boston, Phoenix, và tại Úc Đại Lợi TNT: Adelaide, Melbourne, Brisbane và Sydney 
Báo Viet Times Atlanta, Toronto 
Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài (Nam Cali) 
Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (Nam Cali) 
Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo (Nam Cali) 
Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam 
Gia Đình Phật Tử Điều Ngự  

TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI Human Rights for Vietnam – Nhân Quyền Cho Việt Nam democracyforvietnam.net ● SBTN.tv ● fb.com/TrieuConTimMotTiengNoi 

Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức - Miền Tây Nam Hoa Kỳ 
Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam (Vietnamese American High Schools Alliance) 
Thanh Niên Tin Lành Lutheran 
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California 
Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Orange 
Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH Nam Cali 
Liên Hội Võ Bị Đà Lạt 
Liên Cồng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia (VAC-GA) 
Liên Hội Người Việt Canada 
Cộng Đồng Người Việt Arizona 
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Colorado 

Danh sách các đoàn thể tại Úc Châu tham gia cuộc Vận Động Triệu Con Tim 
Nhóm Trẻ Sóng Việt 
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan/Trừ Bị Thủ Đức/NSW Nguyễn Văn Thông 
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan/Trừ Bị Thủ Đức/NSW Trần Văn Chinh 
Ban Hợp Ca Mây Bốn Phương 
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Úc Châu 
Hậu Duệ VNCH/NSW 
Khối 1706 Yểm trợ phong trào đấu tranh tự do dân chủ VN 
Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi Úc Châu 24/24 
Đài Phát Thanh Việt Nam Sydney Radio 
Hội Cao Niên Canterbury. 
Hội Thương Phế Binh Quân Lực VNCH/NSW 
Ban Tổ Chức sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các hội đoàn tham gia hỗ trợ cho chiến dịch. 
Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà www.sbtn.tv hoặc www.democracyforvietnam.net
XIN PHỔ BIẾN
Ngày 14 tháng 11, 2012

THÔNG BÁO SỐ 2

Biểu Tình, Tọa Kháng và Tuyệt Thực Trước Tòa Đại Sứ CSVN tại Washington D.C. và Cuộc Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012

Kêu gọi đồng hương khắp nơi cùng nhau đoàn kết thành
“Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”
lên án nhà cầm quyền CSVN chà đạp nhân quyền

Kính thưa quý đồng hương, quý hội đoàn, tổ chức, chính đảng, và quý cơ quan truyền thông bạn: 

Chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”, với chỉ tiêu là 100,000 chữ ký từ đồng bào trong và ngoài nước vì nhân quyền cho Việt Nam nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền, đến ngày hôm nay đã vượt trên 80,000! Mục đích thỉnh nguyện thư là gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các Quốc Gia Tự Do kêu gọi sự quan tâm và can thiệp của quốc tế trước tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam.

Để đánh dấu Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012 và nói lên sức mạnh của “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”, SBTN và các đoàn thể sẽ tổ chức 2 sinh hoạt đấu tranh tại Washington D.C. như sau:

1. Biểu Tình, Tọa Kháng và Tuyệt Thực 24 Giờ vì Nhân Quyền Việt Nam
• Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12, 2012 lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: biểu tình, tuần hành.
• Từ 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 đến 12 giờ trưa, Chủ Nhựt, ngày 9 tháng 12, 2012: tọa kháng, tuyệt thực 24 giờ
• Địa điểm: Tòa Đại Sứ CSVN (cũng là nơi cư ngụ của quan chức CSVN) tại Washington D.C.
• Chương trình với sự tham gia của nhiều phái đoàn người Việt đến từ khắp nơi Hoa Kỳ; phát biểu và tâm tình của các nhà đấu tranh trong nước, các vị lãnh đạo trong cộng đồng, giới trẻ; văn nghệ đấu tranh; và cuộc tuyệt thực 24 giờ của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị đại diện trong cộng đồng, giới trẻ và nhạc sĩ Trúc Hồ.


TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI Human Rights for Vietnam – Nhân Quyền Cho Việt Nam democracyforvietnam.net ● SBTN.tv ● fb.com/TrieuConTimMotTiengNoi


2. Cuộc Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ vì Các Nhà Đấu Tranh Nhân Trong Nước

• Thứ Hai, ngày 10 tháng 12, 2012 (Ngày Quốc Tế Nhân Quyền) lúc 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

• Địa điểm: Quốc Hội Hoa Kỳ và các văn phòng làm việc.

• Chương trình gồm các buổi gặp gỡ giữa nhiều phái đoàn cộng đồng người Việt đến từ khắp nơi Hoa Kỳ và các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội.

Đài SBTN cùng với các hội đoàn, cơ quan truyền thông, tha thiết kêu gọi đồng hương khắp nơi cùng tham gia vào chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” qua hai sinh hoạt cụ thể trên để phản đối các bản án phi lý gần đây, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân, đã được công nhận trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Chúng tôi cũng kêu gọi sự hợp tác của tất cả các cơ quan truyền thông, báo chí, hội đoàn, tổ chức để cùng tham gia và quảng bá phong trào này.

Xin quý đồng hương khắp nơi trong và ngoài nước tiếp tục ký tên vào thỉnh nguyện thư tại www.DemocracyForVietnam.net.

Hãy vì Quê Hương và Đồng bào, cùng nhau hành động vì Nhân Quyền Việt Nam!

Trân trọng
SBTN, cùng với sự tham gia và hỗ trợ từ:
Human Rights For VN PAC
Tổ Chức Dân Chủ Nhân Dân
Đảng Việt Tân
Đài Truyền Hình SBTN
Đài Truyền Hình SET
Đài Truyền Hình VHN
Trung Tâm Băng Nhạc Asia
Đài Radio Bolsa / Radio San Jose
Đài Radio Tiếng Nước Tôi San Diego, Sacramento, Atlanta, Austin, Kansas City, Boston, Phoenix, và tại Úc Đại Lợi TNT: Adelaide, Melbourne, Brisbane và Sydney
Báo Viet Times Atlanta, Toronto
Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài (Nam Cali)
Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (Nam Cali)
Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo (Nam Cali)
Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam
Gia Đình Phật Tử Điều Ngự

TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI Human Rights for Vietnam – Nhân Quyền Cho Việt Nam democracyforvietnam.net ● SBTN.tv ● fb.com/TrieuConTimMotTiengNoi

Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức - Miền Tây Nam Hoa Kỳ
Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam (Vietnamese American High Schools Alliance)
Thanh Niên Tin Lành Lutheran
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California
Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Orange
Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH Nam Cali
Liên Hội Võ Bị Đà Lạt
Liên Cồng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia (VAC-GA)
Liên Hội Người Việt Canada
Cộng Đồng Người Việt Arizona
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Colorado

Danh sách các đoàn thể tại Úc Châu tham gia cuộc Vận Động Triệu Con Tim
Nhóm Trẻ Sóng Việt
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan/Trừ Bị Thủ Đức/NSW Nguyễn Văn Thông
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan/Trừ Bị Thủ Đức/NSW Trần Văn Chinh
Ban Hợp Ca Mây Bốn Phương
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Úc Châu
Hậu Duệ VNCH/NSW
Khối 1706 Yểm trợ phong trào đấu tranh tự do dân chủ VN
Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi Úc Châu 24/24
Đài Phát Thanh Việt Nam Sydney Radio
Hội Cao Niên Canterbury.
Hội Thương Phế Binh Quân Lực VNCH/NSW
Ban Tổ Chức sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các hội đoàn tham gia hỗ trợ cho chiến dịch.
Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà www.sbtn.tv hoặcwww.democracyforvietnam.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét