Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Cả nước còn hơn 4 triệu hộ nghèo và cận nghèo

Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 cho thấy, nước ta vẫn còn hơn 4 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Hôm nay 28.3, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm đã ký phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2011.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Điều tra được thực hiện tại 63/63 tỉnh thành của cả nước, phân theo 8 vùng là: Miền núi Đông Bắc, miền núi Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng; Khu IV cũ; Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, tổng số hộ của cả nước là gần 22 triệu, trong đó số hộ nghèo trên 2,5 triệu hộ (chiếm 11,7%), số hộ cận nghèo là trên 1,5 triệu hộ (chiếm khoảng 7%).

Miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 33%; thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ với tỷ lệ 1,7%. Đối với hộ cận nghèo, Khu IV cũ có tỷ lệ cao nhất là 13,78%; thấp nhất là Đông Nam Bộ 1,78%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2011 sẽ là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác trong năm 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét