Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Người dân mất đất khiếu kiện: “BÁN ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI LÀ BÁN NƯỚC” 21/3/2012


Quang Đức – TTXVA.org

 Sáng nay, người dân mất đất đã tập trung tại 46 Tràng Thi để khiếu kiện.
Người dân đến từ các vùng Văn Giang, Đông Anh, Đại Bái…
Khẩu hiệu của người dân xã Đại Bái nói:
” BÁN ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI LÀ BÁN NƯỚC “

Trong khi đó, người dân ở Gia Bình – Bắc Ninh đang phản đối chính sách thu hồi đất nông nghiệp ở địa phương để bán cho công ty Trung Quốc này


DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP XÃ ĐẠI BÁI – GIA BÌNH DO DOANH NGHIỆP NGƯỜI HOA… JINBAO LÀ CHỦ ĐẦU TƯ DO TỈNH BẮC NINH CHỈ ĐỊNH.
Hệ thống kênh mương thủy lợi trên ruộng ở Gia Bình, Bắc Ninh… nơi công ty Trung Quốc – Chuan Jai Bao đang rắp tâm chiếm làm khu công nghiệp…
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét