Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Hàng trăm CA đàn áp Dân dã man tại Hà Nội
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét