Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Phỏng vấn gia đình chị Tạ Phong Tần sau khi bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu 30-07-2012 
Phỏng vấn gia đình chị Tạ Phong Tần 30-07-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét