Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Các giáo dân, linh mục, tu sĩ Thái Hà bị bắt đã trở về


Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng đến chia vui cùng linh mục Giu se Nguyễn Văn Phượng, trước đây khi thân phụ tiến sĩ mất, giáo xứ Thái Hà đã đến chia buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét