Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Quyết tự thiêu nếu không đòi được công lý

Những nỗi oan ức, bức xúc của người dân tỉnh An Giang, miền Nam Việt Nam


Bác Lê Hiền Đức gửi tới Dân Làm Báo - Xin gửi công luận trong nước và quốc tế. Mong được đưa ra công luận để hy vọng tìm thấy ánh sáng của công lý. Chúng tôi là những người dân oan tỉnh An Giang đã đổ mồ hôi nước mắt, khai hoang từ nhiều đời nay, có hàng trăm hecta đất.
Từ năm 1978 đến năm 2002: chính quyền tỉnh đã cố tình cướp đất của chúng tôi.

Chúng tôi đã gửi đơn đến các cấp chính quyền từ huyện rồi lên tỉnh. Tất cả không được giải quyết mà bao che cho tham nhũng.

Buộc lòng chúng tôi phải kéo nhau ra tận Thủ đô Hà Nội gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ để cầu cứu, hy vọng được giải quyết nghiêm túc. Nhưng rất tiếc đã 15 lần đi rồi về, lại đi rồi về, nhưng cho đến nay vẫn không được giải quyết.

Thậm chí có cán bộ của Thanh tra Chính phủ còn trả lời dân chúng tôi là : "Chấm dứt khiếu kiện".

Chúng tôi không còn biết bấu víu vào đâu nữa, không còn một chút tin tưởng nào nữa..

Hôm nay trời mưa rét ở giữa Thủ đô Hà Nội những người dân nghèo, oan ức vì mất đất, mất nhà, mất hết tài sản. Chúng tôi không còn con đường nào để sống.

Vì vậy chúng tôi tha thiết mong được đưa ra công luận trong nước và trên thế giới để hy vọng tìm được ánh sáng công lý soi đường cho chúng tôi đi tiếp.

Nếu không tìm được công lý: chúng tôi quyết định TỰ THIÊU tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Những người dân oan của tỉnh An Giang đã ký tên:
1- Trương Thị Kiêm (Huyện Thoại Sơn)
2- Thái Thị Ngọc (Thành phố Long Xuyên)
3- Huỳnh Thị Nhàn (Huyện Thoại Sơn)
4- Nguyễn Thị Niệm (Huyện An Phú)
5- Nguyễn Văn Toàn (Huyện Châu Phú)


Và rất nhiều người dân khác nữa...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét