Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

ĐẢNG BUÔN DÂN BÁN NƯƠC

Đảng chân chính là đảng lo cho nước
Luôn quan tâm về đời sống người dân
Không phải là đi rước ách ngoại bang
Về bóc bột biến dân thành nô lệ

Bọn cộng đảng trải qua non thế kỷ
Chỉ đi làm tôi tớ hại non sông.
Đem biên cương công khó của Cha Ông,
Trải thảm đỏ dâng cho Tàu biên giới.
*
Còn hải phận theo "công hàm" phản bội,
Vẫn giở trò mờ ám chẳng công khai...
Chỉ hại dân đi lòn cúi ăn mày
Đúng ngụy đảng rước voi dày đất tổ.

*
Đẩy dân chúng làm lao nô khốn khổ,
Quả một bầy lang sói khác gì hơn.
Bán người dân lấy tiền bạc khoa trương
Xây cất những đền đài toàn vô bổ.

Cả phụ nữ bắt khỏa thân đứng đó,
Cho bọn người lần ngợm "ngắm" rồi mua
Bọn mặt người dạ thú rất điêu ngoa
Đâu "dân tộc bốn ngàn năm văn hiến"?
 *
Bọn phản quốc xin toàn dân thức tỉnh
Đừng để Tàu sang đô hộ nay mai
Bởi Việt gian cộng sản lũ tay sai
Đã thuộc Hán để đè đầu thiên hạ...?

Nhất Tâm

10/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét